Περιεχόμενο ΜαθήματοςΠληροφορική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1η διάλεξη: Εισαγωγή στην πληροφορική.

2η διάλεξη: Πληροφοριακά συστήματα.

3η διάλεξη: Η Εξέλιξη των υπολογιστών ως προς το hardware. Αρχιτεκτονική Η/Υ.

4η διάλεξη: Τα Συστατικά μέρη των των προσωπικών υπολογιστών

5η διάλεξη: Τα κύρια μέρη. Περιφερειακές συσκευές.  Αποθηκευτικά μέσα

6η διάλεξη: Αριθμητικά συστήματα, Το δυαδικό σύστημα,

7η διάλεξη: Λογισμικό, λογισμικό συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών, εφαρμογών

8η διάλεξη: Οργάνωση δεδομένων. Βάσεις δεδομένων.

9η διάλεξη: Τα πολυμέσα και  οι τεχνολογίες τους

10η διάλεξη: Αρχές επικοινωνίας και δίκτυα υπολογιστών.

11η διάλεξη: Το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του.

12η διάλεξη: Τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της.

13η διάλεξη: Γλώσσες προγραμματισμού.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Κ. Δημόπουλος, Ι. Παπουτσής, Εισαγωγή στην πληροφορική και στον αυτοματισμό γραφείου, Γκιούρδας, 2005
  2. Peter Rob, Carlos Coronel, data Base Systems Design, Implementation &Management, 2000
  3. James A. O'Brien, "Introduction to Information Systems", Irwin/ McGraw-Hill
  4. Vladimir Zwass, "Foundations of Information Systems", Irwin/McGraw-Hill International Editions
  5. Ron White, Timothy Downs (Illustrator), Stephen Adams(Illustrator), "How Computers Work: Millenium Edition", Bk & Cd Rom Ed., 5th Edition, 1999
  6. Ε. Ζωγόπουλος, Ο κόσμος της πληροφορικής, έκδοση τρίτη, Αθήνα, 2000
  7. Xρ. Κοίλιας, Στρ. Καλαφατούδης, Εισαγωγή στην πληροφορική και το περιβάλλον Windows, Αθήνα 2000
  8. Mιχάλης Σφακιανάκης, "Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη", 1η Έκδοση, 2003
  9. L.Goldschlager, A.Lister, Εισαγωγή στην σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών, Δίαυλος, 1996
  10. Αλεξόπουλος Α. & Γ. Λαγογιάννης. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ. Αθήνα, 1991

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

http://www.ypologistes.gr

http://www.medialab.ntua.gr/multi/

http://www.it.uom.gr/mycomputer/index/html

http://www.etl.uom.gr/greek/projects/multimedia/index.html

http://1tee-pyrgou.ilei.sch.gr/lessons/networks/index.html

 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες