1η εργασία Excel
- Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 -

Καλησπέρα σας,

Για την άσκηση Άσκηση 1 - Πωλήσεις Οχημάτων που μπορείτε να βρείτε στο φάκελο Έγγραφα -> Επεξεργασία λογιστικών φύλων - Excel -> Ασκήσεις να εκτελέσετε τις ενέργειες που αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο Word στα δεδομένα που δίνονται στο αρχείο Άσκηση 1 - Πωλήσεις Οχημάτων.xls

Η προθεσμία υποβολής της απάντησης είναι μέχρι τις 10/01/2021 και ώρα 23:55

Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την επιλογή Εργασίες και είναι προαιρετική.

Καλές γιορτές με υγεία κι ευτυχία.