Εισαγωγή στα Υπολογιστικά/ Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Αναστασία Βουτυνιώτη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MLGOV108
Κατηγορία: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις